Piątek, 20 Maja 2022

Kurs języka angielskiego

Informacja ogólna

Programy oferowanych kursów języka angielskiego są opracowane z myślą o wszystkich, którzy chcą poznać lub utrwalić umiejętność posługiwania się tym językiem.

Proponujemy zatem kursy:
- dla początkujących,
- dla osób ze znajomością języka na poziomie średnim oraz
- konwersatoria dla osób znających język.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w grupach o liczebności od 10 do 12 osób. W uzgodnieniu z grupą słuchaczy jest możliwe również odbywanie zajęć w godzinach przedpołudniowych a także w soboty.

Wysokie kwalifikacje lektorów prowadzących zajęcia stwarzają uczestnikom kursów szanse na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.

Ceny proponowanych kursów


Język angielski
Nazwa kursu Liczba godzin zajęć Czas trwania kursu Cena kursu
Podstawowy (dla początkujących) 30 Semestr (15 tygodni po dwie godziny w tygodniu) 350zł
Zaawansowany 30 Semestr (15 tygodni po dwie godziny w tygodniu) 400zł
Konwersatorium 30 Semestr (15 tygodni po dwie godziny w tygodniu) 400zł

Warunki płatności

Zapłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu do kasy w siedzibie Fundacji - Gdynia, ul. Warszawska 16/1 lub na rachunek bankowy

Kredyt Bank S.A.
Filia nr 4 w Gdyni - O/ Gdynia
75 1500 1881 1210 2001 4667 0000

Osobom, które wybiorą więcej niż jeden kurs udzielamy 10% opustu ceny.

Istnieje możliwość uiszczenia należności za uczestnictwo w kursach w miesięcznych ratach. W przypadku wyboru tej formy zapłaty koszt kursu jest wyższy o 10%.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane w siedzibie Fundacji - Gdynia, ul. Warszawska 16/1, telefonicznie pod numerami telefonów - (58) 620-92-18, (58) 660-31-86 lub poprzez internet na formularzu zgłoszeniowym

Dane personalne

Wybór kursu

Terminy zajęć


(prosimy wypisać dni tygodnia, w których mogą Państwo uczestniczyć w zajęciach)

Forma płatności