KURSY WPROWADZAJĄCE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA STUDIA WYŻSZE

Informacja ogólna

Nowo przyjętych studentów na wszystkie kierunki studiów w Akademii Morskiej zapraszamy na kursy wprowadzjące z matematyki, fizyki i języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Celem tych kursów jest przypomnienie wiadomości niezbędnych do opanowania materiału zawartego w programach studiów tych przedmiotów na pierwszych latach studiów i ułatwiających naukę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych na wyższych latach studiów.

Kursy będą odbywały się we wrześniu 2014 roku i obejmą 40 godzin zajęć z każdego przedmiotu i będą zaplanowane w taki sposób aby można było uczestniczyć w zajęciach z kilku wybranych przedmiotów (jednego, dwóch lub trzech).

Język angielski jest prowadzony w grupach 12-15 osobowych, natomiast pozostałe przedmioty w liczniejszych grupach wykładowych.

Dla studentów spoza Trójmiasta istnieje możliwość odpłatnego zamieszkania w Studenckim Domu Marynarza (akademik).

Ceny proponowanych kursów


Cennik
PRZEDMIOT Liczba godzin zajęc Cena
Matematyka 40 320zł
Fizyka 40 320zł
Język angielski 40 400zł

Warunki płatności

Zapłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu do kasy w siedzibie Fundacji - Gdynia, ul. Warszawska 16/1 lub na rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdyni
49 1240 5396 1111 0000 5380 9177


PLAN ZAJĘĆ
NA KURSIE WPROWADZAJĄCYM DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
10 września 2014r. do 20 września 2014r.


Godziny Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
Sobota
08.09.2014 09.09.2014 10.09.2014 11.09.2014 12.09.2014 13.09.2014
8.00-8.45 Fizyka Fizyka Matematyka
8.50-9.35
9.40-10.25
10.30-11.15
11.30-12.15 Matematyka Fizyka
12.20-13.05 Matematyka Matematyka
13.10-13.55
14.00-14.45
14.50-15.35

Godziny Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piątek Sobota
15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09.2014 20.09.2014
8.00-8.45 Matematyka Fizyka Matematyka Fizyka Matematyka Matematyka
8.50-9.35
9.40-10.25
10.30-11.15
11.30-12.15 Fizyka Fizyka Fizyka Fizyka
12.20-13.05 Matematyka Matematyka
13.10-13.55
14.00-14.45
14.50-15.35

Zgłoszenia

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane w siedzibie Fundacji -

Gdynia, ul. Warszawska 16/1

telefonicznie pod numerami telefonów -
(58) 620-92-18, (58) 660-31-86, (58) 620 74 63
lub poprzez internet na formularzu zgłoszeniowym

Formularz zgłoszeniowy