Szkolenia ratownicze dla członków załóg pływających

Informacja ogólna

Wszystkie szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych.

Zajęcia na kursach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, legitymujących się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do testów, których zaliczenie jest podstawą do uzyskania odpowiedniego certyfikatu, wystawianego przez administrację morską (Urząd Morski).

Zajęcia w Ośrodku odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, w grupach wykładowych o liczebności od 30 do 40 osób i ćwiczeniowych o liczebności od 10 do 12 osób. W uzgodnieniu z grupą słuchaczy jest możliwe również odbywanie zajęć w godzinach popołudniowych a także w soboty.

Ceny proponowanych kursów


Kursy szkoleniowe
Nazwa kursu Kurs głowny
Main Course
Wznowienie
Refresher course
Liczba godzin zajęć Cena Liczba godzin zajęć Cena
Wykł. Ćw. Ogól. Wykł. Ćw. Ogól.
Indywidualne techniki ratunkowe
Basic safety training in personal survival techniques (IMO1.19)
14 6 20 400,- 6 2 8 220,-
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
Basic safety training in elementary first aid (IMO1.13)
6,5 5,5 12 140,- 8 - 8 120,-
Udzielnie pierwszej pomocy medycznej
Training in medical first aid (IMO1.14)
12 9 21 170,- - - - -
Sprawowanie opieki na chorym
Training in medical care (IMO1.15)
31 9 40 400,- - - - -
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
Basic safety training in personal safety and social responsibilities (IMO1.21)
16,5 6,5 23 140,- 6,5 1,5 8 120,-
Ratownik morski
Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats (IMO1.23)
13 17 30 400,- - - - -
Starszy ratownik
Proficiency in rescue boats (IMO1.24)
41 10 51 Do uzgod-
nienia
- - - -
Oficer ochrony statku
Ship security officer (IMO3.19)
18 6 24 250,- - - - -
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa
(ITR, med, p.poż, bezp.)
43,5 29,5 73 700,- 27 15 42 500,-

Terminy kursów


Terminy rozpoczęcia i czas trwania kursów
Nazwa kursu Terminy kursów
Indywidualne techniki ratunkowe
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi poniedziałek
Czas trwania trzy dni
Indywidualne techniki ratunkowe
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia Każda środa
Czas trwania jeden dzień
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi wtorek - info telef.
Czas trwania dwa dni
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Jeden dzień
Udzielanie pierwszej pomocy medycznej Termin rozpoczęcia Co drugi wtorek - info telef.
Czas trwania trzy dni
Sprawowanie opieki nad chorym Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Pięć dni
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi czwartek - info telef.
Czas trwania dwa dni
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
(wznowienie)
Termin rozpoczęcia co drugi czwartek (inf. tel)
Czas trwania Jeden dzień
Ratownik morski Termin rozpoczęcia Środa, dwa razy w miesiącu
Czas trwania trzy dni
Starszy ratownik Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Pięć dni
Oficer ochrony statku Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Dwa dni
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa Termin rozpoczęcia od poniedziałku do piątku
Czas trwania od poniedziałku do piątku
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia od wtorku do czwartku
Czas trwania trzy dniWarunki płatności

Zapłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu do kasy
Ośrodka Szkolenia Ratowniczego
Gdynia, Skwer Kościuszki 13 (ok. 50m od skrzyżowania z ul. świętojańską)

lub na rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A.

49 1240 5396 1111 0000 5380 9177

Zgłoszenia

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane :

- w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ratowniczego w Gdyni, Skwer Kościuszki 13

- telefonicznie pod numerami telefonów:
   (58) 620-38-59,
   (58) 620-92-18
   tel. kom. 511 958 685


- pocztą elektroniczną:
   osr@osrgdynia.pl
   osr@frwsm.com.pl


- lub poprzez internet na formularzu zgłoszeniowym


Dane personalne

Wybór kursu

Forma płatności


 

Uwaga! Przy zgłoszeniach wysłanych poprzez formularz, wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia telefonicznie!